Sillanrakentaja digitaalisen ja analogisen maailman välillä

Pärjätäkseen ja menestyäkseen yritysten täytyy olla yhä ketterämpiä ja tehokkaampia. Tämä koskee myös tiedonhallintaa ja materiaalivirtojen hallintaa – mutta samaan aikaan juuri tietoa ja materiaalia tulvii kaikkialta yhä enemmän.

Tekoäly ja automatisointi poistavat näiden kasvavien virtojen muodostamia pullonkauloja. Digitalisaation hallittu eteenpäinvienti on kuitenkin haasteellista, varsinkin yrityksissä, joissa materiaalia liikkuu tyypillisesti paljon. Samaan aikaan fyysisten asiakirjojen maailma ei ole kadonnut mihinkään. On paperikirjeitä, joiden hallinnointi on usein työlästä. On arkistoja, joille tarvitaan turvallista säilytystilaa.

Meillä Valorolla on vuosikymmenten osaaminen juuri tämän digitaalisen ja analogisen rajapinnan ymmärtämisestä. Autamme yrityksiä virtaviivaistamaan tiedonhallintaprosesseja riippumatta niiden muodosta. Työtapamme ovat muotoutuneet tehokkaiksi juuri pitkän kokemuksemme ansiosta: tiedämme, milloin työn tekee tehokkaimmin tietokone ja milloin tiedon jäsentämiseen tarvitaan ihmistä. Kaikesta teknologisesta edistyksestä huolimatta on nimittäin joitakin asioita, joissa inhimillistä ymmärrystä ei voi korvata. Niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessakin.

Jätä siis yrityksesi tiedonhallinta meille.

Ota yhteyttä!

Suomalainen työ on tehokkainta – tiedonhallinta suomeksi tuo säästöjä

Valoro on 100-prosenttisesti suomalainen tiedonhallinnan asiantuntija

Valoron juuret ovat syvällä suomalaisessa finanssimaailmassa, jonka maksuliikennettä palvelemaan sen edeltäjäorganisaatio perustettiin 1980-luvulla. Erilaisten uudelleenjärjestelyjen ja yritysostojen kautta – sekä digitalisaation edetessä – toiminta kehittyi, laajeni ja itsenäistyi. Nykyisen muotoinen Valoro perustettiin vuonna 2019 jatkamaan pitkäaikaisten asiakkaidensa palvelua sekä kehittämään suomalaista tiedonhallintaa vastaamaan nykypäivän kasvavia ja monimutkaistuvia tarpeita.

Suomalaisuus on Valoron arvojen ja toimintamallin ytimessä. Yrityksemme on 100-prosenttisesti suomalainen, ja kaikki ydintoimintamme hoituu omien työntekijöidemme voimin Suomen rajojen sisäpuolella. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa kahta asiaa: toimitusvarmuutta ja kustannussäästöjä. Toimitusvarmuutta siksi, että Suomen sisällä materiaali liikkuu ajallaan ja varmasti. Kustannussäästöjä siksi, että suomea puhuvat tiedonhallinta-työntekijämme käsittelevät materiaaleja virheettömästi ja tasalaatuisesti, eli virheprosentti ja sen aiheuttamat kulut saadaan minimoitua.

Valoro on myös vastuullinen toimija. Autamme asiakkaitamme muun muassa pienentämään hiilijalanjälkeään tehostamalla tilankäyttöään sekä vähentämällä paperisten materiaalien rahtikuljetusten aiheuttamia päästöjä.

Scroll to Top