vastuullisuus

Tarjoamme sekä digitaalisten että fyysisten tietovirtojen hallintaa – vastuullisesti. Mitä vastuullisuus meidän toiminnassamme on?

Valoro on täysin suomalainen toimija ja aiomme myös jatkossa pitää kaiken toiminnan kokonaan Suomessa. Toimimme eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ja noudatamme lakeja. Verovelvollisuus, harmaan talouden ehkäisy ja hyvän hallintotavan jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Valoron johtamisen ja toiminnan korkea laatu on myös sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaan.

Tietoturvasta huolehtiminen on vastuullista liiketoimintaa.

Kaikki Valoron palvelut – arkistohotelli, digitointi, arkistojen kartoitus – parantavat asiakkaiden tietoturvaa. Tietoturvasta huolehtiminen ja datan vastuullinen käyttö ehkäisevät yksityisyyden suojaan liittyviä ihmisoikeusriskejä. Kenenkään henkilökohtaiset tiedot eivät joudu vääriin käsiin.

Näin Valoron palvelujen käyttäminen osaltaan myös lisää asiakkaan omaa vastuullisuutta.

Koska Valoron palveluilla vaikutetaan asiakasyritysten riskienhallintaan ja tietoturvaan, kehitämme myös omaa riskienhallintaamme ja tietoturvaamme kunnianhimoisesti. Työntekijöidemme tietoturvaosaaminen on korkealla tasolla, ja sen ajantasaisuudesta huolehditaan säännöllisillä kertauksilla ja koulutuksilla. Lisäksi jokaisesta työntekijästä tehdään Suojelupoliisin turvallisuusselvitys.

Toimintaamme ohjaa Valoron oma ”Laadun ja tietoturvallisuuden käsikirja”.

Ympäristövastuu on konkreettisia tekoja.

Ympäristövastuun avulla minimoidaan yrityksen toiminnasta aiheutuvia negatiivisia ympäristövaikutuksia ja mm. hillitään ilmastonmuutosta, suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja edistetään kiertotaloutta.

Mitä tämä Valoron kohdalla tarkoittaa?

Tärkeimmät ekologiset näkökulmat liittyvät suomalaisuuteen. Kun esimerkiksi asiakirjojen skannaus tapahtuu Valoron tiloissa Suomessa, paperien kuljetuksista tulee huomattavasti vähemmän päästöjä kuin silloin, jos skannauspalvelu viedään maan rajojen ulkopuolelle.

Jos digitoimme asiakirjoja niin, että paperiset versiot hävitetään, ne toimitetaan paperinkeräykseen. Tarvittaessa toimitamme paperiaineistot tietoturvalliseen tuhoamiseen, missä käsitellään tietoturvallisesti standardin DIN 66399 mukaisesti ja toimitetaan uusiokäyttöön.

Kun paperit säilytetään ja ne siirretään tietoturvalliseen arkistohotelliimme, syntyy tilansäästöä. Tehokas tilankäyttö on ekologisempaa ja säästää samalla asiakkaan kustannuksia.

Lisäksi Valoro tekee arjessa monia pieniä ekologisia valintoja:

Tiloissa led-valot
Automaattinen valonkatkaisu
Jätteiden kierrätys
Optimoidut kuljetukset
Optimoidut reitit
Optimoidut arkistotilat

Valoron työntekijät voivat hyvin.

Työntekijöistä huolehtiminen on meille tärkeää ja kiinnitämme huomiota muun muassa hyvinvointia lisääviin työsuhde-etuihin. Työntekijöillämme on käytössä laaja työterveyspalvelu.

Noudatamme yhdenvertaisuuslakia ja pyrimme ehkäisemään syrjintää työpaikalla. Syrjinnän ehkäisy koskee myös rekrytointia, ja olemmekin kiinnittäneet huomiota etenkin ikään. On suuri etu, että joukkoon kuuluu sekä työelämää aloittelevia nuoria että eläkeikää lähestyviä konkareita. Pyrimme myös jakamaan osaamista, jotta kaikki saavat oppia toisiltaan.

Osana sosiaalista vastuullisuutta Valoro myös tukee lasten ja nuorten jalkapalloilua.

Scroll to Top